Wedstrijdreglement “Make the Horeca Great Again”

Artikel 1: Algemene voorwaarden

De wedstrijd wordt georganiseerd door BV De Boezemvrienden en heeft als doelstelling om horecazaken die Tietje verkopen te helpen bij de heropening van de horeca.

Hoe kan je deelnemen:

  • Like de wedstrijd post
  • Twee vrienden taggen en de zaak dewelke ze de voucher willen voor winnen taggen
  • Het gewicht van De Boezemvrienden, Thomas en Arne, samen in aantal Tietjes* (met inhoud) vermelden. *Gevuld flesje van 33cl.

Per zaak wordt er 1 voucher van €30 euro weggegeven. De deelnemer die het dichtstbij het juiste antwoord zit wint de voucher, indien 2 deelnemers even dicht zitten wordt er een winnaar geloot.

Artikel 2: Voorwaarden deelname

Om deel te nemen moet je 16 jaar of ouder zijn.

Elk persoonlijk profiel (sociale media) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

Artikel 3: Duur

De wedstrijd start op 28 april 2021 en eindigt op 6 mei 2021 om 23:59u .

Artikel 4: Winnaar bekendmaking

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een post in de story waarin ze getagd worden.

Artikel 6: Reglementswijzingen

“De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.”

Artikel 7: Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de De Boezemvrienden, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@tietje.be

Artikel 8: Vragen

Voor vragen kan je de organisatoren bereiken op info@tietje.be