(laatst aangepast op 22 november 2020)

1. ALGEMEEN

Welkom bij onze website www.tietje.be (de ‘Website’). De Website wordt aangeboden door De Boezemvrienden BV. Deze algemene voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en uw aankopen via de Website. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2. VERKOOPVOORWAARDEN

2.1 MINIMUMLEEFTIJD VOOR ALCOHOLCONSUMPTIE

2.1.1 Wij verkopen speciaalbier via de Website (de ‘Producten’)

2.1.2 Wij verkopen en leveren alleen Producten aan personen die de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

We hebben in de bestelprocedure verschillende leeftijdscontroles ingebouwd om er zeker van te zijn dat we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

2.2 ONZE PRODUCTEN
2.2.1 Onze Website is uitsluitend bestemd voor de promotie van onze Producten in Benelux.

2.2.2 Onze Producten zijn geschikt voor consumptie. We garanderen dat de door ons geleverde Producten conform de beschrijving op de Website en etikettering van de Producten zijn, van goede kwaliteit zijn en dat ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

2.2.3 Wij adviseren dat de Producten op een droge plek worden bewaard dat ze niet aan direct zonlicht of regen worden blootgesteld en niet bij temperaturen onder het vriespunt of in de open lucht worden bewaard.

2.2.4 De producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt.

2.2.5. De producten worden in België verpakt en verstuurd. De accijnzen voor de producten worden in België betaald.

2.3 BESTELLINGEN PLAATSEN, ACCEPTATIE

2.3.1 U kunt een bestelling plaatsen door de gewenste Producten te selecteren, de gevraagde gegevens in te vullen en de aanwijzingen op het scherm te volgen. U kunt tijdens de bestelprocedure de gegevens controleren en eventuele fouten corrigeren voordat u de bestelling verzendt. Neem in elke fase van de bestelprocedure de tijd om de gegevens van de bestelling te lezen en te controleren.

2.3.2 Voordat u een bestelling kunt plaatsen, wordt u gevraagd te bevestigen dat u deze Voorwaarden accepteert. Als u vragen hebt over de Voorwaarden, neem dan contact met ons op vóórdat u een bestelling plaatst.

2.3.3 Wanneer u gereed bent om iets te bestellen, kunt u de bestelprocedure doorlopen en uw bestelling plaatsen door op de bestelpagina op de knop ‘Betalen’ te klikken. Nadat u op ‘Betalen’ hebt geklikt, kunt u uw bestelling niet meer aanpassen. U wordt nu doorgestuurd naar de betaalpagina om de betaling af te handelen.

2.3.4 Nadat u via de betaalpagina de betaling hebt afgerond, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat u uw bestelling hebt geplaatst (de ‘Bevestigingsmail’). De Bevestigingsmail bevat informatie over uw bestelling, zoals de Producten en de prijzen (inclusief verzendkosten en belastingen), plus aanvullende gegevens over de bestelling. Bewaar deze Bevestigingsmail of druk de Bevestigingsmail af voor uw administratie. Als u de eerstvolgende werkdag na het plaatsen van uw bestelling nog geen Bevestigingsmail hebt ontvangen, neem dan contact met ons op.

2.3.5 De overeenkomst komt tussen De Boezemvrienden BV en u tot stand op het moment dat u de Bevestigingsmail heeft ontvangen.

2.3.6 Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te annuleren indien de Producten niet leverbaar zijn of indien de volledige betaling niet is ontvangen. We behouden ons ook het recht voor uw bestelling op elk gewenst moment te weigeren of te annuleren als we redenen hebben om te vermoeden dat de koper of de ontvanger van de Producten niet voldoet aan de minimumleeftijd voor de koop van alcoholhoudende dranken.

2.3.7 Als uw bestelling is geannuleerd, zullen we u hier zo snel mogelijk over informeren en zal het geld dat u voor de desbetreffende Producten hebt betaald, zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen na annulering) aan u worden terugbetaald.

2.3.8 Als we uw bestelling niet kunnen uitvoeren omdat de Producten niet leverbaar zijn, zullen we u per e-mail of telefonisch benaderen om naar redelijkheid een alternatief Product aan te bieden of om u te laten weten wanneer de gevraagde Producten naar verwachting weer op voorraad zullen zijn. Het is geheel aan u om te beslissen of u akkoord gaat met suggesties voor alternatieve Producten. Uw beslissing heeft op geen enkele manier gevolgen voor uw recht op annulering.

2.4 PRIJZEN EN BETALING

2.4.1 Alle prijzen en kosten op de Website zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en accijnzen.

2.4.2 De prijzen voor de Producten zijn de prijzen die op de bestelpagina van de Website vermeld staan op het moment dat u de bestelling plaatst. De vermelde prijzen kunnen van tijd tot tijd worden aangepast, zonder dat u hierover bericht ontvangt. Maar dergelijke prijswijzigingen gelden niet meer nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd, afgezien van onbedoelde technische fouten, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Als wij uw bestelling accepteren en in behandeling nemen terwijl er een duidelijke, onmiskenbare fout is gemaakt bij de prijsvermelding, dan hebben wij het recht uw bestelling te annuleren, de eventueel al betaalde gelden terug te betalen en u te verzoeken de eventueel al geleverde Producten aan ons te retourneren.

2.4.3 U kunt de Producten uitsluitend betalen via de betalingswijzen die op de Website worden vermeld. Wij accepteren geen andere betalingswijze.

2.4.4 Alle betaalopdrachten worden verwerkt via een externe aanbieder van betalingsdiensten. Op deze betaalopdrachten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder van toepassing.

2.4.5 Door bij het betalen van een bestelling gebruik te maken van een creditcard of betaalpas, verklaart u dat de gebruikte ‘kaart’ uw eigendom is.

2.4.6 Alle kaarthouders worden geverifieerd en de uitgever van de kaart wordt om autorisatie gevraagd. Indien uw kaartuitgever de betaling aan ons niet autoriseert, kunnen we uw bestelling niet accepteren. Wij kunnen in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertraging of niet-levering.

2.5 INFORMATIE OVER DE BEZORGING

2.5.1 Wij bezorgen in heel België. Als u vóór 17.00 uur uw bestelling hebt geplaatst, streven we ernaar de Producten binnen de week te bezorgen. Wij streven ernaar het gekozen levertijdstip te halen, maar we kunnen dit helaas niet garanderen. Indien het aflevermoment onverhoopt niet gehaald kan worden, zullen wij u per e-mail op de hoogte houden van het nieuwe verwachte aflevermoment.

2.5.2 Voor de bezorging van uw bestelling kunnen kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van uw bestelling. De bezorgkosten worden hier weergegeven op de Website en worden ook weergegeven tijdens het bestelproces en in de Bevestigingsmail.

2.5.3 Personen die een levering van alcoholhoudende producten in ontvangst nemen, moeten de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie hebben bereikt. De bezorger kan naar de leeftijd informeren en om legitimatie vragen. De bezorger kan weigeren de Producten af te leveren indien geen geldige legitimatie wordt getoond.

2.5.4 Als er niemand thuis is, of indien er geen meerderjarige persoon de Producten in ontvangst kan nemen, zal de bezorger het pakket mee terugnemen en een kaart bij u in de brievenbus doen. Daarop staat aangegeven of we uw pakket eventueel bij uw buren hebben kunnen afgeven.
De hierboven genoemde leeftijdscheck geldt ook voor de ander bezorg- en ophaalmogelijkheden. De Producten worden uitsluitend binnen België geleverd.

2.5.5. Indien de aangekondigde leveringstermijn wordt overschreden, zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht. De levering dient binnen de 30 dagen te gebeuren, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere termijn. Indien levering binnen deze periode niet kan gebeuren, dient de consument hiervan op de hoogte te worden gesteld en heeft deze laatste het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen.

2.6 RETOURZENDING EN ANNULERING

2.6.1 Wanneer u van uw aankoop af wilt zien met of zonder reden, dient u dit binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de Producten aan ons te laten weten.

2.6.2 Het heeft onze voorkeur dat u hiervoor contact opneemt met ons via +32 (0)478577653 of dat u ons een bericht stuurt via info@tietje.be. We verzoeken u om altijd het bestelnummer te vermelden. Dat bestelnummer staat vermeld in de Bevestigingsmail. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

2.6.3 We betalen de door u betaalde prijs voor de Producten terug.

2.6.4 We storten de betreffende bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat u hebt aangegeven van de aankoop af te zien, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de bestelling hebt betaald. Wij kunnen echter terugbetaling uitstellen totdat wij de producten hebben ontvangen of (indien eerder) wij van u een bewijs van retourzending hebben ontvangen.

2.6.5 Informatie over de manier waarop u een bestelling kunt annuleren en van uw rechten gebruik kunt maken, is ook te vinden in de Bevestigingsmail en op de pagina Levering & Retourneren op onze Website.

2.6.6. Alle geretourneerde Producten moeten indien mogelijk in originele staat zijn, met uitzondering van Producten die defect geleverd waren. Als de door u geretourneerde Producten minder waard zijn geworden door onnodig gebruik of beschadiging, kunnen we een vergoeding voor deze schade inhouden op het bedrag dat we aan u terugbetalen.

2.6.7. Onder Belgisch recht (conform Art. VI. 53 WER) kunnen wij als ondernemer bepaalde producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als we dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermelden. We verklaren deze uitsluitingen echter niet van toepassing.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

3.1 PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

3.1.1. Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze Website en van personen die een overeenkomst met ons aangaan. We maken op de Website gebruik van meerdere cookies. Ons Privacy & Cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van de Website en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden. Deze privacy policy werd opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

3.2 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.2.1 De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp) zijn ons eigendom, of van onze groepsmaatschappijen en onze partners, en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

3.2.2 U mag de Website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Het is toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijk gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken.

3.3 VRIJWARING

3.3.1 We kunnen niet garanderen dat de Website foutloos en ononderbroken zal functioneren. We zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade vanwege trage of uitblijvende aflevering van elektronische communicatiemiddelen of vanwege onderschepping of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door personen of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie of het overdragen van virussen.

3.3.2 Hoewel deze Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van Producten (uiterlijk of productinformatie) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. In het geval van een dergelijke afwijking kunt u het Product terugsturen conform de procedure hierboven onder 2.6 Retourzending en annulering uiteengezet.

3.3.3 De Website bevat links naar websites van derden. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar een garantie kan niet gegeven worden.

3.3.4 In verband met uw bestelling van Producten zijn wij ten hoogste aansprakelijk voor een bedrag dat gelijk is aan de prijs die in samenhang met uw bestelling voor de Producten is betaald.

4. DIVERSEN

4.1 CONTACTGEGEVENS

4.1.1. Onze contactgegevens zijn:

De Boezemvrienden BV

Hippoliet Lammensstraat 42

Telefoonnummer: +32 (0) 478577653

E-mailadres: info@tietje.be

Btw-nummer: BE0744951288

4.1.2 Indien de Producten niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende Product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk en het liefst binnen 14 dagen na levering aan ons kenbaar te maken. Het heeft onze voorkeur dat u hiervoor contact opneemt met ons op +32 (0)478577653 of via info@info.be. Ook voor andere vragen kunt u via dit nummer contact met ons opnemen.

4.1.3 Als u problemen heeft met Producten die u heeft gekocht via de Website, dan kunt u uw klacht voor een eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting via de website http://ec.europa.eu/odr indienen bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie.

4.2 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

4.2.1 We adviseren u deze Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Daarom dient u elke keer dat u de Website gebruikt of Producten bestelt, deze Voorwaarden opnieuw te lezen voordat u met de Voorwaarden akkoord gaat, zodat u altijd op de hoogte bent van de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

4.2.2 Elk van de artikelen in deze Voorwaarden is afzonderlijk geldig. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een of meer artikelen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

4.3 GEDRAGSCODES

4.3.1 De Boezemvrienden BV onderschrijft de Belgische BeCommerce-gedragscode

4.4 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

4.4.1 Op (de interpretatie van) deze Voorwaarden en alle gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.